Biography

The Slovenian accordionist Nejc Grm performs internationally with a diverse repertoire. A large part of his work is the exploration and enrichment of accordion repertoire in various musical styles. He is dedicated to new music, but his repertoire also includes music from the baroque and classical periods. After completing his studies at the Conservatory of Music and Ballet in Ljubljana, he continued at the Academy of Music in Ljubljana, where he finally graduated with the highest grade "summa cum laude". Between 2014 and 2015, he was an Erasmus exchange student at the Sibelius Academy in Helsinki. He then...

Read More

Harmonikar Nejc Grm sodi v mlajšo generacijo uspešnih slovenskih harmonikarjev. Velik poudarek daje raziskovanju in bogatenju harmonikarskega repertoarja. V največji meri se posveča sodobni glasbi, v precejšnji meri pa zasledimo na njegovem repertoarju tudi glasbo vse od obdobja baroka in klasicizma. Po končanem Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani je študij nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je nazadnje diplomiral z najvišjo oceno "summa cum laude". Med letoma 2014 in 2015 je bil na izmenjavi Erasmus na Sibeliusovi akademiji v Helsinkih. Nato se je preselil v srednjo Evropo, kjer je na Visoki šoli za glasbo...

Read More

Der slowenische Akkordeonist Nejc Grm  tritt international mit einem vielfältigen Repertoire auf. Ein großer Teil seiner Arbeit besteht in der Erforschung und Bereicherung des Akkordeonrepertoires in verschiedenen Musikstilen. Er widmet sich der neuen Musik, aber sein Repertoire umfasst auch Musik aus dem Barock und der Klassik. Nach Abschluss seines Studiums am Konservatorium für Musik und Ballett in Ljubljana setzte er sein Studium an der Musikakademie in Ljubljana fort, wo er schließlich mit der Bestnote "summa cum laude" abschloss. Zwischen 2014 und 2015 war er als Erasmus-Austauschstudent an der Sibelius-Akademie in Helsinki. Danach zog er nach Mitteleuropa, wo...

Read More