Biography

Nejc Grm (born in Ljubljana, 1992) belongs to the young prosperous Slovenian accordion generation. He works with various composers, with whom he tries to explore and enrich accordion repertoire in different musical styles. Besides original pieces for accordion 20th and 21st century including his concert repertoire to the same extent pieces mainly from the Baroque and Classical period. He started playing accordion at the age of seven. In year 2011, he graduated with distinction at the Ljubljana Conservatory of Music and Ballet in the class of Ernö Sebastian. He graduated 2017 with the highest grade ‘summa cum laude’...

Read More

Nejc Grm (rojen 1992 v Ljubljani) sodi v mlajšo generacijo uspešnih slovenskih harmonikarjev. Velik poudarek daje predvsem poustvarjanju novih del, s katerimi si prizadeva za uveljavitev harmonike kot koncertnega glasbila in v ta namen sodeluje s priznanimi skladatelji, s katerimi tudi nastajajo nova dela, ki so stalnica v koncertnih programih. Poleg originalnih del za harmoniko 20. in 21. stoletja so v njegovem repertoarju v enaki meri tudi dela mojstrov predvsem iz obdobij baroka in klasike. Grm se je pri sedmih letih začel učiti harmoniko v Glasbeni šoli Litija – Šmartno pod mentorstvom Dušana Drobniča. Šolanje je nadaljeval na...

Read More

Nejc Grm (geboren 1992 in Ljubljana) gehört zur jungen, aufstrebenden Akkordeongeneration. Er arbeitet mit verschiedenen Komponisten, mit denen er versucht, das Akkordeonrepertoire in verschiedenen musikalischen Stilen zu erforschen und zu bereichern. Neben Originalstücken für Akkordeon aus dem 20. und 21. Jahrhundert umfasst sein Konzertrepertoire vor allem Stücke aus dem barocken und klassischen Bereich. Grm begann im Alter von sieben Jahren Akkordeon zu spielen. Im Jahr 2011 absolvierte er mit Auszeichnung das Konservatorium für Musik und Ballett in Ljubljana bei Ernö Sebastian. Er absolvierte 2011-17 Bachelor- und Masterstudium an der Musikakademie in Ljubljana in der Klasse von Luka Juhart,...

Read More