Biography

ENGLISH

Nejc Grm (born in Ljubljana, 1992) belongs to the young prosperous Slovenian accordion generation. He works with various composers, with whom he tries to explore and enrich accordion repertoire in different musical styles. Besides original pieces for accordion 20th and 21st century including his concert repertoire in the same extent pieces mainly from the Baroque and Classical period. During his studies he has given first performances of works by many Slovenian composers (including Uroš Rojko, Matej Bonin, Simon Penšek, Alenja Pivko Kneževič, Leon Firšt, Dominik Steklasa, Matjaž Predanič and others). Nejc has received numerous awards and first prizes...

Read More

SLOVENSKO

Nejc Grm (1992) sodi v mlajšo generacijo uspešnih slovenskih harmonikarjev. Velik poudarek daje predvsem poustvarjanju novih del, s katerimi si prizadeva za uveljavitev harmonike kot koncertnega glasbila in v ta namen sodeluje s priznanimi skladatelji, s katerimi tudi nastajajo nova dela, ki so stalnica v koncertnih programih. Poleg originalnih del za harmoniko 20. in 21. stoletja so v njegovem repertoarju v enaki meri tudi dela mojstrov predvsem iz obdobij baroka in klasike.   V času študija je izvedel številne krstne izvedbe slovenskih komponistov, kot so dela Uroša Rojka, Mateja Bonina, Nejca Kuharja, Simona Penška, Alenje Pivko Kneževič, Leona Firšta,...

Read More

DEUTSCH

Nejc Grm (geboren 1992 in Ljubljana) gehört zu der jungen, prosperierenden slowenischen Akkordeongeneration. Er arbeitet mit verschiedenen Komponisten zusammen, mit denen er versucht, das Akkordeonrepertoire in verschiedenen musikalischen Stilen zu erforschen und zu bereichern. Neben Originalstücken für Akkordeon aus dem 20. und 21. Jahrhundert umfasst sein Konzertrepertoire vor allem Stücke aus der Barock- und Klassikzeit. Nejc hat zahlreiche Preise und erste Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben erhalten. 2011 gewann er beim Internationalen Wettbewerb in Pula (Kroatien), im nächsten Jahr gewann er in Sydney, wo er absoluter Gewinner des Internationalen Akkordeonwettbewerbs wurde. Er nahm viermal am internationalen...

Read More